คอมเพรสเซอร์แบ่งตามวิธีการอัดของเครื่องปรับอากาศ

การแบ่งคอมเพรสเซอร์แอร์ตามขั้นตอนการอัด แบ่งได้การอัดเชิงความจุ (volumetric compression) เป็นต้นว่า แบบลูกสูบ แบบโรตารี่ แบบก้นหอย แบบเกลียว รวมทั้งการอัดแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centrifugal compression) อาทิเช่น แบบอัดครั้งเดียว แบบอัดบ่อย นั้นเอง

1. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบลูกสูบ (reciprocating type) อาศัยลักษณะการทำงานของเพลาข้อเหวี่ยง (crank shaft) ขับลูกสูบให้มีการดูดอัด มีใช้กับเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็นตั้งแต่ขนาดเล็กต่ำยิ่งกว่าแรงม้าจนกระทั่งขนาดใหญ่มากยิ่งกว่า 100 แรงม้า เป็นแบบที่นิยมใช้งานสูงที่สุด

2. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบโรตารี่ (rotary type) อาศัยรูปแบบการทำงานของลูกสูบหมุน (rotor) เป็นตัวดูดอัดน้ำยาโดยอาศัยเพลาขับ (rotor shaft) แทนเพลาข้อเหวี่ยง ทำให้ดำเนินงานได้เงียบ มีความสั่นน้อย แล้วก็มีขนาดเล็กกว่าแบบลูกสูบ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 แบบหมายถึงแบบแผ่น blades หมุน (rotary blades) รวมทั้งแบบแผ่น blades คงที่ (stationary blades)

3. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบก้นหอย หรือแบบสโครล์ (scroll type) เป็นคอมเพรสเซอร์แบบใหม่ปัจจุบันที่ถูกดีไซน์มาใช้งานในระบบสร้างความเย็นแบบอัดไอ การทำงานจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นก้นหอยคงที่แล้วก็ส่วนที่เขยื้อน ซึ่งจะเขยื้อนในลักษณะเยื้องศูนย์ โดยไม่มีการเคลื่อนที่ในลักษณะหมุนรอบแกน (not rotate)

โดยความดันจะเพิ่มจากด้านนอกรวมทั้งถูกอัดเพิ่มมากมายสุดเมื่ออยู่ที่ศูนย์กลาง ลักษณะเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของลมพายุทอร์นาโด (tornado) ปัจจุบันนี้ประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ในที่ทำการ และระบบปรับอากาศในรถยนต์ เนื่องมาจากการทำงานมีการขยับเขยื้อนน้อยไม่จำเป็นต้องใช้ลิ้นทางดูด-ทางส่ง ก็เลยดำเนินงานได้เรียบและก็เงียบกว่า ให้คุณภาพสูงขึ้นยิ่งกว่าแบบลูกสูบโดยประมาณ 10-15%

4. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบสกรู (screw type) ปฏิบัติงานโดยอาศัยสกรู 2 ตัว เป็นสกรูตัวเมีย (female rotor) รวมทั้งสกรูเพศผู้ (male rotor) โดยสกรูตัวเมียจะอาศัยช่องเกลียวเป็นที่เก็บน้ำยา ส่วนสกรูเพศผู้จะใช้สันเกลียวรีดน้ำยาออกตามแกนของสกรูทั้งคู่ แล้วก็เนื่องจากว่าจำต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นปฏิบัติภารกิจคุ้มครองการรั่วระหว่างช่องว่าของเกลียวทั้งคู่ระหว่างที่กำลังทำงานก็เลยมีน้ำมันหล่อลื่นออกไปกับน้ำยาไม่น้อยเลยทีเดียวที่ออกของคอมเพรสเซอร์แอร์แบบสกรูก็เลยจะต้องติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แยกน้ำมันหล่อลื่น (oil separator) ไว้ด้วยเสมอ

5. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centrifugal type) ดำเนินงานโดยอาศัยใบพัด (impeller) หมุนด้วยความเร็วรอบสูงโดยประมาณ 3,000 ถึง 18,000 รอบ/นาที ใช้กับเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็นขนาดใหญ่ 250 ถึง 1,000 ตัน เพราะเหตุว่าปฏิบัติงานที่ความดันต่ำมากมาย ก็เลยเหมาะสมที่จะใช้กับระบบที่ใช้น้ำยาที่มีจุดเดือดสูง อย่างเช่น R-11, R-113 หรือ R-123 ซึ่งภายใต้ความดันบรรยากาศจะมีจุดเดือดที่ 74.8oFแล้วก็ 82oF เป็นลำดับ  plugandgo.co.th/product-th-533780-คอมเพรสเซอร์.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *